Президентнинг мурожати

  Хурматли согликни саклаш ташкилот рахбарлари ва шифохона ходимлари

  Биз узок йиллар давомида согликни саклаш хизматларига сармоя киритиб келаётган ва бундан буён хам сармоя киритишни давом этадиган, Grand Cross Medical компаниямиз Евросиё географияси учун намуна сифатида караладиган стерилизация ва дезинфекция марказимизни очганимиздан гурурланамиз.

  Бизнинг устивор вазифамиз мамлакатимизда тиббий ёрдамни ва марказий стерилизация дезинфекция хизматлари билан касалхоналар ва тиббий марказларга хизмат курсатиш сифатини оширишдир. Шунинг учун ушбу марказ биринчи навбатда касалхона рахбарлари ва ходимларига хизмат курсатади.

  Биз дунёнинг етакчи муассасаларининг жихозлари билан жихозланган марказимиз, сизнинг инфекцияни назорат килишингизга юкори даражада хисса кушамиз.

  Инфекцияни назорат килиш сохасидаги муваффакиятингиз, стерилизация ва дезинфекциялаш жараёнларига, воситалардан узок муддатли фойдаланишга эришадиган сифат ва тезликни юкори даражадаги жихозлар билан таминлаймиз. Тез стерилизация цикллари оркали бир хил микдордаги жаррохий асбоблар туплами билан купрок операцияларни амалга ошириш имкониятига эга буласиз. Биз юкори даражадаги стерилизация хизматларимиз билан инфекция туфайли узокт вакт касалхонада ёткизишни олдини олиш оркали сизнинг хизматларингизга хисса кушамиз деб ишонамиз.

  Курилмани режалаштириш ва куришда биз амалдаги халкаро стандартларга ва унинг барча элементларига риоя килдик. Биз хизмат курсатаётганимизда бутун кучимизни ва билимимизни касалхона ходимлари ва тиббиёт ходимлари билан булишишдан хурсанд буламиз. Биз кушган хар бир ижобий хисса мамлакатимиз саломатлигига бевосита таъсир килишни англаб етиш билан ишлаймиз. Бизнинг барча ходимларимиз бошкарув ходимларимиздан тортиб кичик ходимларимизгача ушбу мотивация билан ишлайди.

  Стерилизация ва дезинфекция, тиббий матоларни ювиш хизматлари мамлакатимизнинг мухим эхтиёжидир. Бундан ташкари бизнинг муасасамизда якин келажакда жаррохлик асбоблари ва ускуналарини ижарага бериш, биомедикал хизматлари ва таьмирлаш хизматлари курсатилади.

  Биз биргаликда ишлашдан ва биргаликда мамлакат саломатлигига хисса кушишдан хурсан буламиз..

  Аслам БУРИЕВ